skip to Main Content

„Girių spiečius“ susitikime su Aplinkos ministerija ir Ministrės Pirmininkės patarėju

Aplinkos ministerijai paskelbus planus didinti miškų kirtimų normą ateinančiam penkmečiui, 30 „Girių spiečius“ organizacijų išsiuntė griežtą prieštaravimą ir kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, kviesdami nepasirašyti kirtimų normos didinimo.
Reaguodama į tai, Aplinkos ministerija pakvietė nevyriausybininkus ir institucijų atstovus susitikti ir aptarti šią situaciją. Susitikime dalyvavo ir Ministrės Pirmininkės patarėjas aplinkos apsaugos klausimais Dalius Krinickas.
„Girių spiečiaus“ nariai Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, asociacijos „Gyvo Žalio“ vadovė Monika Peldavičiūtė, asociacijos „Lietuvos fitoterapijos sąjunga“ atstovas Mindaugas Poatpovas, Sengirės fondo valdybos narys dr. Mindaugas Lapelė susitikime pabrėže, kad:
kirtimų norma negali būti didinama, kol nėra įgyvendinti šalies aplinkosauginiai įsipareigojimai ir planai, antraip nelieka ekosistemų, kuriose jie galėtų būti įgyvendinti. Brandžių miškų ploto didėjimas turi būti skiriamas tvarumui užtikrinti, o ne iškertamas. Kirtimų normos didinimo projektas prieštarauja Vyriausybės programai.
AM naudojama miškų kirtimo normos skaičiavimo metodika yra beviltiškai pasenusi ir nebegali būti naudojama, ją reikia atnaujinti prieš skaičiuojant kirtimų normą. Šioje metodikoje nėra atsižvelgta nei į klimato kaitą, nei į biologinės įvairovės krizę, nei į bendruomenių poreikius, nei į kitus šiandien jau būtinus miško naudojimo planavimo aspektus.
Kokie šio susitikimo rezultatai?
Tikimės, kad Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė netvirtints kirtimų normos didinimo projekto.
Tikimės, kad Aplinkos ministerija atnaujins Miškų kirtimų normos nustatymo metodiką, kad joje būtų vertinami ir planuojami visi reikiami tvaraus miškų tvarkymo komponentai, ji atitiktų Vyriausybės pažadus, Žaliojo kurso tikslus, NMS susitarimus.
Deja, kol kas Aplinkos ministerija, komunikuodama apie šį susitikimą, tik paskelbė melagieną, esą išaiškinti normos skaičiavimo netikslumai, o pagrindinis sutarimas yra, kad nevyriausybinių organizacijų atstovai bus įtraukiami į tarpinstitucines grupes, kuriose svarstomi miškų politikos klausimai. Įtraukumas svarbus, bet mums reikia ne dalyvavimo dar vienoje pokalbių grupėje. Mums reikia, kad Aplinkos ministerija prisiimtų atsakomybę už visas tvarumo sritis, o tai reiškia, kad kirtimų norma ateinančiam penkmečiui negali būti didinama. Normos paskaičiavimo metodika turi būti atnaujinama ir turi būti grąžinama besikaupianti skola ekosistemoms, bendruomenėms, nemedieninei ekonomikai.
Back To Top